HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
ANBI Status
hit counter
ANBI status ANBI-regeling (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen) ANBI door groepsbeschikking Het R.-K. Kerkgenootschap en de zelfstandige onderdelen daarvan (parochies etc.) zijn bij groepsbeschikking van 30 november 2007 door de Belastinginspecteur aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Betekenis van de ANBI-status en voorwaarden De ANBI-status brengt fiscale voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is vrijgesteld van erfbelasting bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkbelasting bij schenkingen en giften. Bovendien kan degene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2016 is de instelling verplicht informatie op haar website te plaatsen. Dit wordt gedaan door de navolgende link op te nemen. Wanneer U daarop klikt, komt U direct op de pagina met de betreffende informatie van/over de RK Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen. De link is: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT26427 -- Secretaris R.K. Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen p.a. Hekelingseweg 15 3206 LA Spijkenisse email: bestuur@rk-npg.nl website: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl