HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
Bedevaartkerk
hit counter
Nationaal bedevaartsoord Brielle ‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de Martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof. Het heiligdom heeft de bijzondere zorg van de bisschop van het bisdom Rotterdam. Er is een bisschoppelijke commissie onder voorzitterschap van de pastoor van Brielle. Deze is door de bisschop aangesteld als ‘custos’ van het heiligdom: degene die belast is met de zorg voor het heiligdom. In juli en augustus is het heiligdom, de ommegang en de bedevaartskerk, De Rik 5, 3232 LA Brielle, dagelijks geopend van 13:00-17:00 uur. Informatie: Bisdom Rotterdam 010-2815171. www.bisdomrotterdam.nl www.martelarenvangorcum.nl contactpersoon is de heer F. Verwater tel. 0181 624639 mobiel 06 2746 0401 e-mail ferry@verwater.net NATIONALE BEDEVAART is dit jaar OP 10 JULI gehouden De Nationale Bedevaart in de Bedevaartskerk wordt elk jaar gehouden op de zaterdag die het dichtst bij de 9 juli is en dat is dit jaar op 10 juli. Door de vele publiciteit, die er de laatste tijd was met de oplevering van de gerestaureerde Ommegang, blijkt ook de belangstelling voor de Nationale Bedevaart elk jaar aanzienlijk groter te worden. Op onze site www.martelarenvangorcum.nl staan nog veel meer informatie, data en wetenswaardigheden.