HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
Bedevaartkerk
hit counter
Nationaal bedevaartsoord Brielle ‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de Martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof. Het heiligdom heeft de bijzondere zorg van de bisschop van het bisdom Rotterdam. Er is een bisschoppelijke commissie onder voorzitterschap van de pastoor van Brielle. Deze is door de bisschop aangesteld als ‘custos’ van het heiligdom: degene die belast is met de zorg voor het heiligdom. In juli en augustus is het heiligdom, de ommegang en de bedevaartskerk, De Rik 5, 3232 LA Brielle, dagelijks geopend van 13:00-17:00 uur. Informatie: Bisdom Rotterdam 010-2815171. www.bisdomrotterdam.nl www.martelarenvangorcum.nl contactpersoon is de heer F. Verwater tel. 0181 624639 mobiel 06 2746 0401 e-mail ferry@verwater.net Het bedevaartsoord Brielle bereidt zich voor op een bijzonder jaar. In 2022 is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven werden gebracht. De opening van het bedevaart- seizoen vind plaats op zaterdag 14 mei om 11:00 uur met een plechtige eucharistieviering. De nationale bedevaart Brielle is op zaterdag 9 juli. Vanaf zondag 15 mei en in juni, juli en augustus is de Bedevaartkerk in Brielle elke zaterdag en zondag van 13:00 - 16:00 en op dinsdag t/m vrijdag van 13:00 - 17:00 geopend voor bezoekers en vrij toegankelijk. Vanaf 14 mei tot eind oktober vinder er op verschillende dagen eucharistievieringen plaats, telkens om 14:00 uur. In mei en oktober is dat op donderdag. In juni op dinsdag en donderdag en in juli en augustus elke dinsdag, donderdag en vrijdag. Voorafgaand aan de eucharistieviering is er gelegenheid om te biechten. Daarnaast wordt er in de Bedevaartkerk elke woensdag van 18 mei tot 26 oktober om 14:00 de rozenkrans gebeden. Het bedevaartsseizoen wordt op zaterdag 29 oktober om 14:00 afgesloten met een eucharistieviering. Kijk voor meer informatie voor alle activiteiten en openingstijden van de Bedevaartkerk op de website van de kerk: www.martelarenvangorcum.nl Bedevaartkerk, Rik 5, 3232 LA Brielle