HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
Jaar van Barmhartigheid
hit counter
Boete en verzoening als teken van Gods’ Barmhartigheid. Op 25 januari vieren wij het feest van de bekering van Saulus/Paulus. Saulus vervolgde de volgelingen van Christus (Handelingen 8, 1-3) Op weg naar Damascus kon hij de barmhartigheid van God ervaren door nederig te worden. (hij viel op de grond) Hij moest inzien en toegeven wat hij verkeerd deed: ”Saulus, waarom vervolg je Mij?” (Hand. 9, 4) Hij werd blind (boete) Jezus liet hem niet in de steek, maar vraagt hem om op te staan. Met de hulp van anderen kon hij de stad binnengaan. Drie dagen lang kon hij niet zien, niet eten en niet drinken. Gedurende die dagen heeft hij veel gebeden en nagedacht over zijn zonden. Hij heeft zijn geweten onderzocht. Jezus toonde hem in Zijn Barmhartigheid in een visioen dat iemand hem de handen zou opleggen en dat hij dan weer kan zien. Ananias wist, dat Saulus een grote zondaar was en toch heeft hij de opdracht van Jezus gedaan. Na die 3 dagen (Verrijzenis van Jezus) legde Ananias hem in de Naam van Jezus de handen op; hij kon weer zien en werd vervuld van de Heilige Geest. Saulus werd gekozen voor het dienstwerk van Jezus. Saulus beantwoordde deze keuze met zijn keuze voor Jezus door zich meteen te laten dopen. Hij verzoende zich met God. Hij werd een christen. Hij ontving een nieuw leven in Christus. Hij kon weer eten en drinken en zo aansterken om het werk te kunnen doen waartoe hij geroepen was: Jezus , Zoon van God overal met veel kracht verkondigen. Gods’ Barmhartigheid was groter dan al zijn zonden. Ook wij kunnen Gods’ Barmhartigheid ervaren door eerst te erkennen, dat wij zondaars zijn. God heeft ons getoond wat goed is en we hebben Zijn vergeving nodig voor alle momenten dat wij geen recht gedaan hebben: wij hebben ons niet gehouden aan het gebod van de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Momenten waarop wij hoogmoedig waren en niet nederig. Doordat Paulus zich nederig opstelde, kon God hem vergeven. Door ons klein te maken voor God en de bereidheid te tonen ons te bekeren (de verloren zoon) kunnen wij Zijn Barmhartigheid ontvangen in het Sacrament van Boete en Verzoening/ de Biecht. God alleen vergeeft zonden (Mc. 2,7. Jezus is de Zoon van God en zegt over zichzelf: “De Mensenzoon heeft de macht op aarde zonden te vergeven (Mc. 2, 10). Hij gebruikt deze macht ook: “uw zonden zijn u vergeven.”(Mc. 2,5; Lc. 7.48) Hij heeft de macht aan mensen (priesters) gegeven om in Zijn Naam de zonden van de mensen te vergeven. ( Joh. 20, 21-23) Gods’ Barmhartigheid is groter dan al onze zonden. Jezus wacht op ons met open armen vol Liefde. In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid is het goed voor ons, dat wij gaan naar de Bron van Gods’ Barmhartigheid door een goede Biecht te doen. We kunnen ons geweten bijv. onderzoeken aan de hand van het gebed van St Franciscus. Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. Laat mij liefde brengen, daar waar haat is; Vergeving, waar mensen elkaar pijn doen; Geloof, daar waar twijfel is; hoop, waar wanhoop is; Licht, waar duisternis is; Vreugde, waar droefheid is. Goddelijke meester, geef dat ik meer zoek: Te troosten dan om zelf getroost te worden; Begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden; Liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen. Want als we geven, ontvangen we; Als we vergeving schenken, Ontvangen wij vergeving; Als we sterven, Worden we geboren tot eeuwig leven. Amen! Laten we opstaan en naar Jezus gaan, onze zonden belijden, Zijn vergeving ontvangen en een nieuwe start maken. Blessings! Mevr. Shirley Blanken
Heilig Jaar van Barmhartigheid 2016 In het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid zullen er vele activiteiten worden ontplooid. Indien u er een weet, laat het dan weten en wij zullen deze activiteit met foto’s, verslagen, gebeden of andere teksten hier plaatsen op de website van de parochie. mail naar: webmaster@hhnicolaaspieckengezellen.nl
Creatief aan de slag voor de lappendekensclub In het kader van het jaar van de barmhartigheid roepen wij u op om Creatief aan de slag te gaan voor de lappendekensclub Wat kunnen ze gebruiken? Lapjes van 18 x 18cm gebreid of gehaakt Dekentjes gemaakt van deze lapjes voor ledikantjes en éénpersoonsbedden. (voorkeur pendikte 4,5) Breit u liever baby of kinderkleding, sjaals, truien of knuffels, mutsjes of kousen alles is welkom. Momenteel wordt er gebreid voor de stichting: “Licht in de duisternis” en “Hoop voor Albanië” Inleveren kan in het parochiehuis Nobelstraat 22 te Brielle of bij familie van der Loos: Oudelandsedijk 9 te Abbenbroek (tel 0181-664405) Ook graag uw aandacht voor het volgende; In Nederland zijn er talloze gevallen van kinderen die in armoede worden geboren. 1 op de 9 en in grote steden 1 op de 4 kinderen. Landelijk is een netwerk opgezet voor het inzamelen van bruikbare babyspullen. In Zuidland bevindt zich een inzamelpunt op de Munnikenweg2, wel eerst afspreken met Jessica 06-53729947. Kleding, beddengoed, kruiken, hydrofiele doeken… Geef je gebruikte babyspullen een tweede leven via Stichting Babyspullen! Meer info kijk op http://www.stichtingbabyspullen.nl/ “Alles wat je aan de minste der Mijne hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan!”
Met vlijt voor barmhartigheid: De lappendekensclub Het is enkele maanden geleden dat er een oproep werd gedaan om mee te breien voor de lappendekensclub, die gebreid en gehaakt goed naar Roemenië en Albanië verstuurd. Dit allemaal in het kader van het jaar van barmhartigheid om het werk van de barmhartigheid, het kleden van de naakten, handen en voeten te geven. Er is hier goed gehoor aan gegeven, vanuit verschillende delen van het cluster. Inmiddels zijn er al meer dan 25 deken(tje)s gemaakt van de lapjes, zijn er ook mutsen, sokken, tasjes, knuffeltjes, sjaals etc. ingeleverd en stapels losse lapjes in doorschijnend folie, zodat het cadeau verpakkingen lijken. De hoeveelheid groeit nog steeds, u kunt ook een bijdrage leveren door aan te haken bij de groep. Of materiaal te sponsoren voor de vlijtige handjes. Het idee is geboren om, voordat we een zending gaan wegbrengen, een tentoonstelling van te maken, maar of dit te realiseren valt moet nog worden bezien. We houden u op de hoogte. In ieder geval is de kerk aan de Nobelstraat er voorlopig mee versierd. Inleveren kan in het parochiehuis aan de Nobelstraat 22 Brielle, tijdens parochiewacht ma-do 10-11.30uur. Of bij Fam vd Loos Oudelandsedijk 9, Abbenbroek. Tel 06- 15286157
24 uur voor de Heer” in het weekend van 19/20 november a.s. In het weekend van 19/20 november a.s. viert de Katholieke Kerk het feest van Christus Koning en hierbij sluiten we het liturgisch jaar af. Op dezelfde zondag 20 november a.s. sluit de Kerk “Het heilig jaar van de barmhartigheid” af die paus Franciscus vorig jaar plechtig heeft geopend. Gedurende het hele jaar werden in onze parochie diverse activiteiten gehouden. Daarmee lijkt het de pastores zinvol om het heilig jaar af te sluiten met de actie “24 uur voor de Heer”. Deze actie wordt gehouden voor de hele parochie in de bedevaartkerk in Brielle aan De Rik 5. De actie begint zaterdag om 17.00 uur met het lof en uitstelling van het Allerheiligste en we eindigen 24 uur later met de vesper. Gedurende dit etmaal zullen diversen activiteiten plaats vinden. Daarvoor verwijs ik u naar de dagagenda die binnenkort word gepubliceerd in elke lokale kerk en op de website van onze parochie en lokale geloofsgemeenschappen. U bent van harte welkom om deel te nemen aan een of meer activiteiten gedurende deze 24 uur. Pastoor Stefan Bladowski