Blog
Corona mededelingen
HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
hit counter
Beste parochianen, Het pastoraal team wil u allereerst hartelijk danken voor uw geduld, uithoudingsvermogen en gebed nu ons parochieleven door de corona pandemie voor de tweede maal stilgelegd is. We kijken terug op bijna een jaar corona maatregelen, die ons allemaal zwaar vallen. We hebben afscheid moeten nemen van dierbaren, sommige mensen herstellen maar moeizaam van het virus, jong en oud dreigen te vereenzamen en we missen allemaal de ongedwongen contacten met elkaar. Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in parochies klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte om te vieren en om elkaar te ontmoeten wordt groter. Maar het coronavirus is helaas nog niet weg; het lijkt erop dat we voorlopig nog moeten leren om met het virus te leven. Laten we erop vertrouwen dat wij dit met elkaar en met behulp van onze goede God, ook op een verantwoorde manier zullen doen. In de persconferentie van afgelopen dinsdag werd aangekondigd dat er in de samenleving voorzichtige stappen gezet gaan worden om bepaalde coronamaatregelen te gaan versoepelen. Het pastorale team heeft daarom besloten om gefaseerd vieringen op te starten in aanwezigheid van maximaal 30 parochianen. Deze openstelling doen we in overleg met de beheerscommissies en voorlopig alleen in de grotere, goed geventileerde kerken, waar we op ruime afstand van elkaar kunnen zitten en de uitreiking van de communie vanachter het scherm gebeurd, om een zo verantwoord mogelijke communiegang te verkrijgen. Daarbij blijft de zorg voor de gezondheid en veiligheid van kerkgangers, vrijwilligers en voorgangers voorop staan. Concreet houdt dit in dat er in de volgende kerken m.i.v. zondag 7 maart weer gevierd zal gaan worden, conform het normale rooster: Rhoon zondag 11.15 uur, vrijdag 10.00 uur Rozenburg dinsdag 19.00 uur (alleen doordeweekse vieringen) Spijkenisse zondag 09.30 uur (tevens livestream) Hoogvliet zondag 09.30, maandag- en donderdag 10.00 uur Brielle zondag 09.30 uur Hellevoetsluis in verband met werkzaamheden nog even uitgesteld. Dit openstellen doen we conform het nu geldende protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’: Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren Reserveren blijft nodig via het voor u bekende systeem Er geldt een dringend advies dat aanwezigen bij verplaatsingen in het gebouw een mondkapje dragen (dus ook als u naar voren loopt om de communie te ontvangen). Zang (samenzang is niet toegestaan, maximaal 4 voor cantors, dit geldt ook voor kinderen) Geen koffie drinken na afloop van een viering. Na afloop van de viering niet in groepjes napraten. Geen gezinsviering of kinderwoorddienst En natuurlijk houden we ons aan de algemene maatregelen: 1,5 afstand behalve huisgenoten, nies of hoest in elleboog, ontsmet handen en bij klachten thuisblijven We benadrukken het belang om in onze parochie zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Wij verzoeken u verder op de website van de parochie te kijken voor de meeste actuele situatie en voor het reserveren van een plekje in één van de vieringen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de coronamaatregelen wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal dit ook op de website geplaatst worden. Afhankelijk van de situatie rond of kort na Pasen en wordt bekeken of we nieuwe stappen kunnen ondernemen om de kerken verder open te stellen. Wij kijken er naar uit om weer samen met u te mogen vieren! Daarom sluiten wij met een welgemeend TOT ZIENS! Pastoraal Team Nicolaas Pieck en Gezellen
· · · · · · ·