Blog   2020 HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie centraal@rk-npg.nl Home Brielle Hellevoetsluis Hoogvliet Rhoon Rozenburg Spijkenisse Anbi status Mededelingen HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
hit counter
Laatste nieuws voor alle Parochianen aangaande de gevolgen van het Coronavirus. Beste parochianen van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen (NPG), In verband met het coronavirus en de overheidsmaatregelen in deze, alsmede opeenvolgende dringende adviezen en instructies van onze bisschoppen hieromtrent (d.d. 28 feb, 13 en 18 maart jl.), geldt voor de parochie NPG en haar zes kerkgebouwen: Liturgie Alle publieke liturgische zondag/zaterdagavond-vieringen zijn ten minste tot en met 13 april a.s. afgelast (dit geldt ook voor betreffende parallelvieringen zoals van de Vietnamese, Filipijnse, en Antilliaanse gemeenschappen) De publieke liturgische vieringen met Palmzondag, het Paas triduüm en Pasen zijn eveneens afgelast. Indien mogelijk wordt door de lokale gemeenschap op gezette tijden gelegenheid geboden voor individueel gebed, het aansteken van een kaarsje etc. in betreffend kerkgebouw (onze kerkgebouwen hoeven – vooralsnog- niet op slot!). Missen door de week, mits met zeer klein aantal gelovigen, vinden tot nader order beperkte doorgang, mits niet in strijd met overheidsmaatregelen. Dit betekent: niet onnodig de huiselijke kring verlaten. Droevig, maar ook voor onze kerken geldt, dat contacten met name met ouderen en de meest kwetsbaren, zoveel mogelijk dienen te worden vermeden (voor inlichtingen over dag en tijd belt u door de week het locatie-secretariaat of het Centraal Parochie Secretariaat: 06-51115724); I.v.m. de schoolsluiting wordt de Jozefkerk (Rozenburg) voorlopig niet gebruikt. Online en/of internet vieringen De pastores van onze parochie kunnen privé of gezamenlijk op zondag in besloten kring de eucharistie vieren, zo ook Palmzondag en het Paastriduüm. Naast de bekende vieringen op radio en tv, wordt er voor onze parochie aan gewerkt dat parochianen online en/of via internet de besloten vieringen kunnen bijwonen. (Zie daarvoor www.hhnicolaaspieckengezellen.nl, locatie Spijkenisse/Felicitaskerk) Ziekenzalving/laatste sacramenten De noodtelefoon (06-30975817) blijft open. Ook pastores dienen zich echter te houden aan regelingen die in ziekenhuizen, zorgcentra en verpleeghuizen worden getroffen inzake (zieken)bezoek. Uitvaarten Uitvaarten in onze parochie zullen zich voorlopig moeten beperken tot een plechtige teraardebestelling in kleine kring (Absoute op het kerkhof); Plechtigheden in het crematorium volgen de regelingen van de uitvaartbranche. Dopen en 1e Heilige Communie Per locatie zal worden bezien of en in hoeverre geplande data en relevante voorbereidingen verantwoord en haalbaar zijn of worden uitgesteld. Op weg naar Pasen wensen wij u wijsheid en kracht naar kruis. 19 maart 2020 J.C.F.M. Smulders, pastoor J.M.V. van Vilsteren, vice-voorzitter Parochiebestuur
Secretariaten locaties gesloten per 18 maart 2020 De maatregelen rond de bestrijding en besmetting van het coronavirus heeft binnen de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen tot verdere afspraken geleid. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben besloten dat tot nader order de secretariaten van de locaties gesloten zijn. Vooralsnog is het Centraal Parochie Secretariaat bezet in de ochtenduren. Indien nodig kan met het Centraal Parochie Secretariaat contact worden opgenomen. Daarbij wordt voor bezoekers de landelijke regelgeving gehanteerd: bij verkoudheidsklachten niet naar het Centraal Parochie Secretariaat komen. Centraal Parochie Secretariaat, Lia van den Bogaerdt
Aan alle parochianen van de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen Corona en de eredienst….. Nu wij als geloofsgemeenschappen voorlopig niet meer samen kunnen komen in de zondagviering, om te bidden en te zingen stelt zich voor velen van ons de vraag hoe zich als gelovige te verhouden tot deze uitzonderlijke omstandigheden. En hoe eredienst - aan God en naaste – deze dagen gestalte te geven? Kan deze tijd (juist de Vasten- periode !) niet een uitnodiging zijn onze christelijke verantwoordelijkheid op te nemen voor mensen in onze omgeving door hen passende aandacht te geven en hulp te bieden bij alle ongemakken die hen momenteel treffen.  Een vriendelijk telefoontje, een opbeurende brief, een aardig kaartje, kijkje om de hoek, een klein boodschappentasje voor wie alleen (dreigt te) geraken? Een “virus-van-verbondenheid” vormen tegen de noodzakelijk te houden afstand als gevolg van het coronavirus.  Ook al is (fysiek) thuisblijven het devies, zouden we dan als kerk alleen maar “niet-thuis” moeten geven…? Niets anders dan…. het kan niet anders..? Laten we alvast eens beginnen met wat extra tijd te nemen voor persoonlijke bezinning bij de lezingen van de h.schrift deze zondagen (zie lezingenrooster bijvoorbeeld in Pieckfijn). Waarom een stukje uit het Evangelie, op verzoek, niet voorlezen als je een parochiaan belt? En zou daarbij een gebed door de telefoon je samen niet dichter bij God kunnen brengen? Zou dat ons als parochianen of  gewoon als buren, als wijkbewoners, niet goed doen?  Vooral hen die zich deze dagen opgesloten voelen en geen kant uit kunnen? Het boek Bijbelboek Job kan ons daarbij helpen: “Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende” (NBV Job 6, 14). Ik ga het proberen. Doe jij mee? Pastoor Hans Smulders