Blog
Tarieven erediensten
HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie
hit counter
Secretariaten locaties gesloten per 18 maart 2020 De maatregelen rond de bestrijding en besmetting van het coronavirus heeft binnen de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen tot verdere afspraken geleid. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben besloten dat tot nader order de secretariaten van de locaties gesloten zijn. Vooralsnog is het Centraal Parochie Secretariaat bezet in de ochtenduren. Indien nodig kan met het Centraal Parochie Secretariaat contact worden opgenomen. Daarbij wordt voor bezoekers de landelijke regelgeving gehanteerd: bij verkoudheidsklachten niet naar het Centraal Parochie Secretariaat komen. Centraal Parochie Secretariaat, Lia van den Bogaerdt
Aan: Alle parochianen van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Datum: 25-3-2020 Briefnr.: 2020-015 Naar aanleiding van het corona-virus Beste parochianen, Van Aswoensdag tot …………. Met Aswoensdag zijn wij de Veertigdagentijd ingetrokken. Het ontvangen van de as op die dag betekent dat wij mensen de eigen broosheid en sterfelijkheid erkennen die door Gods barmhartigheid verlost moeten worden. De dagelijkse realiteit heeft in deze vastenperiode door de verspreiding van het corona-virus een niet eerder gekende dimensie gekregen. Het is crisis. De samenleving en het geloofsleven in onze parochie dreigen verlamd te raken: geslo-ten scholen, horeca en kerken trekken de deuren dicht, lege schappen in de supermarkt, bijna al de afspraken zijn afgezegd en het is onheilspellend, haast doodstil op straat. Ook in Hoogvliet, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Rhoon. En overvolle ziekenhuizen moeten patiënten in quarantaine leggen. We zijn noodgedwongen op af-stand geplaatst van wie we juist nu zo nabij willen zijn. Het lijkt alsof God ook op afstand is gekomen. Maar… “ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai de vogels weer kan horen zingen. Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust de lucht niet langer stijf staat van de smog maar blauw en grijs en helder is, ..” En dat talrijke initiatieven opbloeien van jong en oud die elkaar helpen, en de hoop levend houden, die de gordijnen niet dicht trekken voor mensen die aan huis gebonden zijn. Om een vleugje lente toch binnen te laten, voor wie dreigt te vereenzamen of een dierbare nu moet missen. Daarin wordt Gods liefde zichtbaar. Zo worden we, op weg naar Pasen, misschien nog met wat as op ons voorhoofd, opgeroepen om de ontstane crisis tegemoet te treden met saamhorigheid en gezamenlijk ge-bed, in plaats van met angst. Om - voorbij vrees en afstand – onze hoop te blijven stellen in de liefde van God. In het vertrouwen dat de Heer onze harten omvormt, van Aswoensdag naar de vroege Paas-morgen. Aangezien er de komende tijd, ook in onze parochie Nicolaas Pieck en Gezellen geen publieke vieringen zullen zijn (niet in het weekend en ook niet op de weekdagen; dus ook geen 1e Heilige Communie etc.) heeft het Pastorale Team samen met het Parochie Bestuur besloten, op gezette tijden besloten vieringen vanuit de Felicitaskerk te Spijke-nisse uit te zenden, o.a. een boeteviering op maandag 6 april. Zie daarvoor www.kerkdienstgemist.nl. De link hiervoor vindt u op de website van de parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. U klikt op Spijkenisse en u komt dan op de site van de Felicitaskerk. Daar staat een link die u moet aanklikken. Dit is een snelkoppeling. Bij deze link kunt u tot 7 dagen terug de eucharistieviering van onze parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezel-len, vanuit de Felicitaskerk terugzien. De navolgende informatie is verder ook voor u van belang: Al onze kerkgebouwen zijn voorlopig, uit bescherming van elkaar en onze vrijwilligers, dicht tot 1 juni a.s. Wij volgen hierbij het beleid van de overheid en het RIVM. Een gebed en/of een kaarsje aansteken is ook thuis heel passend. Heeft u behoefte aan een Pastoraal woord dan kunt u bellen met een van onze pastores of een email sturen. Zie daarvoor ons parochie blad Pieckfijn. o.a. diaken Steef Lokken 06-333 858 75. Voor een telefonisch biechtgesprek gelieve u per email een afspraak te maken met pas-toor Smulders : pastoor_smulders@rk-npg.nl , of met pater Konchenko: jouril@hotmail.com. Heeft of weet u iemand die in het ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis ligt en graag iemand van het Pastorale team wil spreken, dan kunt u dit laten weten bij de kerk-locatie waar de parochiaan woont. Wilt u een ziekenzalving of uitvaart regelen dan gelieve het noodnummer te bellen. Het nummer is: 06-309 758 17. Dit nummer is van 8.00 uur tot 22.00 uur te bereiken. Wordt er niet direct opgenomen dan kunt u een boodschap inspreken, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Op het moment is het alleen mogelijk een plechtige absoute te geven op de begraaf-plaats waar niet te veel mensen tegelijk aanwezig mogen zijn. De berichtgeving gaat nu heel snel en voor u het weet is het achterhaald. Op de website van www.HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie.nl wordt goed bijgehouden en daar zal telkens het laatste nieuws bekend worden gemaakt. Bekijk deze site dus regelmatig. Het Pastorale team en Parochiebestuur wensen u allen heel veel sterkte toe de ko-mende tijd. Wij bidden voor diegenen die overleden zijn en diegenen die ondraaglijk lij-den onder de gevolgen van dit virus. Dat ieder elkaar troost mag geven in deze moeilijke tijd. Dit kan op zoveel verschillende manieren ook vanuit huis. Kijk naar elkaar om ! Namens het Pastoraal team en het Parochiebestuur Pastoor J.C.F.M. Smulders
Pinksternoveen 2020 in “Corona-tijd”. De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidt de kerk om de gaven van de heilige Geest die Jezus beloofd heeft (Hnd. 1,8) "Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde". Ook wij kunnen thuis aansluiten in dit gebed dat gedurende negen dagen (noveen) wereldwijd gebeden wordt. Iedere dag van de noveen Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden; en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen ontvangen en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer Eerste dag: De vrucht van de liefde Heilige Geest, Gij Geest der liefde: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van elke liefdeloze houding, ten opzichte van onszelf, onze naasten, en van onze plichten! Bevrijd ons van elk misverstand en elke angst ten opzichte van God! Heilige Geest, leer ons de ware liefde! Kom, heilige Geest ……. Tweede dag: De vrucht van de vreugde Gij Geest van vreugde: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van alle negatieve gedachten en gevoelens! Bevrijd ons van wanhoop en dwaasheid. Heilige Geest, leer ons de ware vreugde! Kom heilige Geest…. Derde dag: De vrucht van de vrede Gij Geest van vrede: ons geschonken! Gij verandert ons in een nieuwe schepping. Bevrijd ons van alle zorgen en angsten! Bevrijd ons van haat en afkeer, die onenigheid scheppen! Heilige Geest, leer ons de ware vrede! Vierde dag: De vrucht van het geduld Gij Geest van het geduld: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alles wat ons hart aan menselijke dingen verlangt en wil vasthouden! Bevrijd ons van datgene, waardoor wij vergeten op God te vertrouwen! Heilige Geest, leer ons het ware geduld! Kom, heilige Geest…… Vijfde dag: De vrucht van de vriendelijkheid Gij Geest van de vriendelijkheid: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten! Bevrijd ons van de blindheid ten opzichte van de noden van onze medemensen! Heilige Geest, leer ons de ware vriendelijkheid! Kom, heilige Geest, Zesde dag: De vrucht van de goedheid Gij Geest van de goedheid: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van toorn en nijd! Bevrijd ons ervan om in anderen allereerst het slechte te zien! Heilige Geest, leer ons de ware goedheid! Kom, heilige Geest, Zevende dag: De vrucht van de trouw Gij Geest van trouw: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van twijfel en besluiteloosheid! Leer ons om ons heil nergens anders dan bij God te zoeken. H Geest, leer ons de ware trouw! Kom, heilige Geest,…… Achtste dag: De vrucht van de zelfbeheersing Gij Geest van de goedheid: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van alle slechte neigingen en hartstochten! Bevrijd ons van zelfmedelijden! Heilige Geest, leer ons de ware zelfbeheersing! Kom, heilige Geest,……. Negende dag: De vrucht van de zachtmoedigheid Gij Geest van de zachtmoedigheid: ons geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons van de last van het verleden! Bevrijd ons van onevenwichtigheid en tweedracht! Heilige Geest, leer ons de ware zachtmoedigheid! Kom, heilige Geest, Pastoor J.C.F.M. Smulders