Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Algemeen Speeltuin-Actie 10Age7 Hubertusmis Brielle Hellevoetsluis Hoogvliet Rhoon Rozenburg Spijkenisse Contact Bedevaartskerk Restauratie Kerk Hellevoetsluis Jaar van het Geloof Vrede voor de Stad 

Rhoon

KERK H. WillibrordusadresDorpsdijk 236, 3161 CJ RhoonVieringen vrijdag 10:00 uurzondag 11:00 uur

SECRETARIAATopeningstijdenmaandag t/m vrijdag 09:00-11:30 uur tel 010 501 5284 Contactpersoon:Els boendersecretariaat@willibrordusrhoon.nl

E-mailadressen:Redactie parochiebladredactie@willibrordusrhoon.nl Website www.willibrordusrhoon.nl Contactpersoon: Gabriëlla van Rosmalenwebmaster@willibrordusrhoon.nl

BEHEERCOMMISSIEContactpersoon:Harry v.d.Lindenbeheer@willibrordusrhoon.nl

PASTORAATROEPPater J. KonchenkoVertegenwoordiger pastoraal team Contactrpersoon:Karin Schuitemakerpastoraatgroep@willibrordusrhoon.nl

't Rhoonse Veer. Jaargang 41 nr.1september 2015

Archief Kerkblad

't Rhoonse Veer. 40.8

't Roonse Veer 40.09

't Roonse Veer 40.10HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie

De RK HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie is een parochie die sinds 1 juli 2010 bestaat uit de voormalige RK Parochies van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Rhoon, Rozenburg en Spijkenisse, welke worden aangeduid als de Kerken van de nieuwe Parochie.Als over parochie wordt geschreven wordt het geheel van de 6 kerken / lokale RK geloofsgemeenschappen bedoeld.De RK HH. Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie heeft als missie: Gods liefde zichtbaar maken door het Evangelie in praktijk te brengenDe RK kerken van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Rhoon, Rozenburg en Spijkenisse blijven, onder leiding van het pastorale team, lokaal actief en vieren in hun eigen kerkgebouw of kerklocatie.

Voor Brielle, Hellevoetsluis en Rozenburg: Pastoor S. Bladowski 06 5111 5724Voor Hoogvliet, Rhoon en Spijkenisse: Pater J. Konchenko 06 4514 4377

Alleen voor noodgevallen

(Uitvaart of toedienen sacrament voor een zieke) kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Voor al uw Pastorale en overige kerkelijke vragen, klachten, opmerkingen, suggesties of informatie kunt u contact leggen via de secretariaten van de kerken of op hun websites informatie vinden

PH 30-08-2015

Bezoekersteller sinds 1 oktober 2012stand 1 oktober 2013 3133stand 1 oktober 2014 5898